Fiat iustitia, pereat mundus
sprawiedliwości musi się stać zadość, choćby miał zginąć świat

POMOC PRAWNA W DOCHODZENIU NALEŻNYCH
ODSZKODOWAŃ I ZADOŚĆUCZYNIEŃ
Świadczenie pomocy prawnej dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej których nie stać na drogie usługi kancelarii prawniczych, a sytuacja materialna często uniemożliwia wniesienia pozwu o należne zadośćuczynienie lub odszkodowanie przeciwko osobie, firmie czy instytucji z powodu wysokich opłat sądowych.

Finansowanie społecznościowe

Dedykowane platformy crowdfundingowe Fundacji Astrea

Crowdfunding to forma finansowania różnego rodzaju projektów przez społeczność, która jest lub zostanie wokół tych projektów zorganizowana.
 
Fundacja Astrea powstała jako niezależna pozarządowa organizacja not for profit. Celem Fundacji jest pomoc prawna w nierównej walce konsumenta w starciu z wielkimi korporacjami, przeciwdziałanie stosowaniu niedozwolonych praktyk handlowym oraz zanieczyszczaniu środowiska przez zakłady produkcyjne, przedsiębiorstwa budowlane, firmy usługowe, etc. ...

Eksperci w dziedzinie prawa współpracujący z Fundacją Astrea, udzielają profesjonalnej pomocy w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych dla osób poszkodowanych w wypadkach z tytułu: błędów medycznych, szkody majątkowej, wypadków przy pracy, wypadków komunikacyjnych czy szkody osobowej.

Zespół specjalistów dochodzeniowo-śledczych oraz informatyki śledczej przy wsparciu ekspertów w dziedzinie prawa, zajmuje się zwalczaniem niedozwolonych praktyk handlowych i zanieczyszczaniu środowiska przez nieuczciwych przedsiębiorców.

Podejmujemy się spraw trudnych i ryzykownych. Nie boimy się walczyć w interesie praw konsumenta i poszkodowanych w procesach odszkodowawczych. Fundacja Astrea inicjuje działania zmierzające do walki z firmami, które zatruwają naturalne środowisko wyłącznie dla własnych korzyści i wygody.

Fundacja Astrea - co robimy, jak działamy i dla kogo jesteśmy ?

Jesteśmy konsekwentni, potrafimy podjąć trafne decyzje bez względu na okoliczności, działamy niestandardowo, pomagamy, wspieramy i zawsze dążymy do sukcesu !

Uzyskaj pomoc prawną, zgłoś stosowanie niedozwolonych praktyk handlowych, zawiadom nas o zanieczyszczaniu środowiska

Jeśli w przeszłości lub obecnie doznałeś uszczerbku na zdrowiu na skutek wypadku i Twoim zdaniem otrzymałes zbyt niskie
odszkodowanie ...

Jeśli czujesz się oszukany z powodu zbyt niskiego odszkodowania za szkodę rolniczą, jeśli w trakcie leczenia doszło do zaniedbania albo popełnienia błędu przez personel medyczny lub byłeś uczestnikiem wypadku komunikacyjnego w którym doznałeś szkody osobowej ..
POMOC PRAWNA
ZAKAZANE PRAKTYKI HANDLOWE
Jeśli byłeś lub jesteś świadkiem stosowania niedozwolonych praktyk handlowych przez przedsiębiorcę, sieć handlową, agencje
reklamową, bank, koncern farmaceutyczny, dewelopera, etc. ..

Jeśli jesteś w posiadaniu tajnych instrukcji, które zoobowiązują pracowników do stosowania zakazanych praktyk .. Jeśli byłeś świadkiem fałszowania składu żywność lub daty przydatności do spożycia ..  Jeżeli jesteś w posiadaniu informacji o celowym postarzaniu produktu żeby skrócić jego żywotność ( RTV, AGD ) ..
ZANIECZYSZCZANIE ŚRODOWISKA
Jeśli posiadasz informacje dotyczące zaniczyszczania środowiska przez zakłady produkcyjne, przedsiębiorstwa budowlane, firmy usługowe, etc. ..

Jeśli wiesz o nielegalnym imporcie śmieci z zagranicy, toksycznych odpadach lub nielegalnym składowaniu niebezpiecznych odpadów ..

Jeśli wiesz o celowym i cyklicznym skażeniu wód gruntowych, rzeki, zatoki i jesteś w posiadaniu zdjęć, filmów, dokumentów lub nagrań dźwiękowych świadczących o zatruwaniu naturalnego środowiska ..
 

Działalność wspierająca cele statutowe Fundacji

Agencja eventowa  "events4moza" jest integralną częścią Fundacji  KRS 0000579053 z siedzibą w Sopocie. Dochód z działalności Agencji przeznaczony jest na działalność statutową Fundacji. Wszyscy instruktorzy są przyjacjółmi Fundacji, a ich praca na rzecz agencji events4moza odbywa się w formie wolontariatu.
Wszyscy nasi instruktorzy posiadają poświadczenie bezpieczeństwa do klauzuli TAJNE w Uni Europejskiej i krajach członkowskich NATO
flaga_NATO
flaga_UE
W trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny, odzyskawszy w 1989 roku możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia o Jej losie,

my, Naród Polski - wszyscy obywatele Rzeczypospolitej,

zarówno wierzący w Boga będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, jak i nie podzielający tej wiary, a te uniwersalne wartości wywodzący z innych źródeł, równi w prawach i w powinnościach wobec dobra wspólnego - Polski,

wdzięczni naszym przodkom za ich pracę, za walkę o niepodległość okupioną ogromnymi ofiarami, za kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie Narodu i ogólnoludzkich wartościach,

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

PREAMBUŁA

z dnia 2 kwietnia 1997 r.

PRAWA OBYWATELSKIE

Prawa obywatelskie - konstytucyjnie to zagwarantowane prawa obywatela danego państwa, których celem jest ochrona jego interesów.

W odróżnieniu od praw człowieka, prawa obywatelskie są prawami o charakterze publicznym, pozostają bowiem w relacji między państwem a obywatelem. Najważniejsze z nich to prawo do pracy, prawo do nauki i prawo wyborcze. Wyróżnia się także prawo polityczne i prawo ekonomiczne.

W polskiej konstytucji prawa obywatelskie zapisane są w rozdziale II.

PRAWA CZŁOWIEKA

Prawa człowieka - koncepcja, według której każdemu człowiekowi przysługują pewne prawa, których źródłem obowiązywania jest przyrodzona godność ludzka.

Prawa człowieka to podstawowe normy przysługujące każdemu z nas wynikające z samego faktu bycia człowiekiem np.: prawo do życia, wolność słowa, wolność zrzeszania się, czy prawo do edukacji.

Prawa człowieka są takie same dla wszystkich ludzi bez względu na rasę, płeć, orientację seksualną, wyznanie, pochodzenie etniczne, społeczne, narodowe czy przekonania polityczne.

Prawa człowieka są niepodzielne i powszechne dla wszystkich ludzi. Są fundamentem demokracji, społeczeństwa obywatelskiego, wolności, sprawiedliwości oraz pokoju.
human rights
Powszechna Deklaracja Praw Czlowieka (98.48 kb)
POWSZECHNA DEKLARACJA PRAW CZŁOWIEKA
Konwencja-Ochrona-Praw Czlowieka i Podstawowych Wolnosci (295.31 kb)
EUROPEJSKA KONWENCJA O OCHRONIE PRAW CZŁOWIEKA I PODSTAWOWYCH WOLNOŚCI
Miedzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych (148.86 kb)
MIĘDZYNARODOWY PAKT PRAW OBYWATELSKICH I POLITYCZNYCH
Miedzynarodowy-Pakt-Praw-gosp-spol-kult (121.9 kb)
MIĘDZYNARODOWY PAKT PRAW GOSPODARCZYCH, SPOŁECZNYCH I KULTURALNYCH
Konwencja o Prawach Dziecka (172.63 kb)
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Konwencja-Likwidacja-dyskryminacji-kobiet (126.9 kb)
KONWENCJA W SPRAWIE LIKWIDACJI DYSKRYMINACJI KOBIET
Konwencja-Likwidacja Dyskryminacji Rasowej (136.66 kb)
MIĘDZYNARODOWA KONWENCJA W SPRAWIE LIKWIDACJI DYSKRYMINACJI RASOWEJ
Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi
Sprawiedliwość jest stałą i niezmienną wolą przyznania każdemu należnego mu prawa
Ius publicum privatorum pactis mutari non potest
Prawo publiczne nie może być zmieniane umowami osób prywatnych
Placuit in omnibus rebus praecipuam esse iustitiae aequitatisque quam stricti iuris rationem
we wszystkich sprawach powinna mieć pierwszeństwo zasada sprawiedliwości i słuszności nad zasadą ścisłego prawa
Ex his, quae forte uno aliquo casu accidere possunt, iura non constituuntur
Praw nie ustanawia się dla przypadków, które mogą się zdarzyć tylko raz
Servitutibus civiliter utendum est
Służebność należy wykonywać w sposób oględny, najmniej uciążliwy dla właściciela
Lex duodecim tabularum


Prawo dwunastu tablic, ustawa dwunastu tablic (łac. lex duodecim tabularum) - pierwsza kodyfikacja prawa rzymskiego dokonana w latach 451-449 p.n.e.

Formalnie obowiązywało aż do kodyfikacji justyniańskiej w VI w. N.e. - zostało wyryte na 12 spiżowych tablicach i wystawione na Forum rzymskim (oraz na rynkach rzymskich kolonii).

Kodeks ten przedstawiał stosunki społeczne w ówczesnym państwie rzymskim i był spisem prawa zwyczajowego. Obejmował prawo cywilne, karne, państwowe, sakralne i procesowe (procedurę sądową).

Prawo rzymskie jest fundamentem europejskiej kultury prawnej .
Logo Fundacja Astrea
PRYWATNOŚĆ I POLITYKA COOKIES

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies ...
POLITYKA REFUNDACJI

Użytkownik Serwisu, zawierający umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną może od niej odstąpić składając oświadczenie na piśmie w terminie ...
POUFNOŚĆ I UZNANIE RYZYKA

Za pośrednictwem platform finansowania społecznościowego można zrealizować wiele różnych pomysłów, które normalnie raczej nie przekonałyby ...
Copyright © Fundacja Astrea & Crowdfunding 2015. All rights reserved.


DOŁĄCZ DO NAS
Strona korzysta z plików cookie w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania i dostępu do plików cookie w ustawieniach przeglądarki.